Ἑσπερινός τῆς Ἀγάπης

Κυριακή τοῦ Πάσχα – Easter Sunday – Festum Christianum – La Pasqua – Ostern – Paskalya – Domingo de Gloria – Pâques – Զատիկը – Пасхальное воскресенье
Tags: , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *