Ὡρολόγιον τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν τῆς Μ. Ἑβδομάδος καί τοῦ Ἁγίου Πάσχα

ΙΕΡΑ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΠΗΓΙΑΚΗ ΜΟΝΗ
ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΧΑΛΚΗΣ
Ὡρολόγιον τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν
τῆς Μ. Ἑβδομάδος καί τοῦ Ἁγίου Πάσχα

 

 

31 Μαρτίου, Σάββατον τοῦ Λαζάρου Πρωΐ: Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία 08:00.

1 Ἀπριλίου, Κυριακή τῶν Βαΐων Πρωΐ: Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία Ἰ. τοῦ Χρυσοστόμου 08:00 Ἑσπέρας: Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου 18:00.

2 Ἀπριλίου, Μ. Δευτέρα Πρωΐ: Ὧραι, Ἑσπερινός 08:00. Ἑσπέρας: Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου 18:00.

3 Ἀπριλίου, Μ. Τρίτη Πρωΐ: Ὧραι, Ἑσπερινός 08:00 Ἑσπέρας: Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου 18:00.

4 Ἀπριλίου, Μ. Τετάρτη Πρωΐ: Ὧραι, Ἑσπερινός καί Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων 08:00. Ἑσπέρας: Ἀκολουθία τοῦ Ἱ. Εὐχελαίου 16:00.

5 Ἀπριλίου, Μ. Πέμπτη Πρωΐ: Ὄρθρος, Ἑσπερινός, Θεία τοῦ Μ. Βασιλείου 8:00. Ἑσπέρας: Ἀκολουθία τῶν Ἁγίων Παθῶν 16:00.

6 Ἀπριλίου, Μ. Παρασκευή Πρωΐ: Ἀκολουθία τῶν Μ. Ὡρῶν 08:00, Ἑσπερινός Ἀποκαθηλώσεως 14:30. Ἑσπέρας: Ἀκολουθία τοῦἘπιταφίου Θρήνου 17:30.

7 Ἀπριλίου, Μ. Σάββατο Πρωΐ: Ἑσπερινός, Θεία Λειτουργία τοῦ  Μ. Βασιλείου 09:00. Ἑσπέρας: Ὄρθρος, Ἀνάστασις – Θεία Λειτουργία Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου 23:30.

8 Ἀπριλίου, Κυριακή τοῦ Πάσχα Πρωΐ: Ἑσπερινός τῆς Ἀγάπης 11:00.

 

Τῶν ὡς ἄνω Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν θά προστῇ ὁ Σεβ. Μητροπολίτης

Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρος

Ἡγούμενοςτῆς Ἱ. Μονῆς.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *