Βιβλικός Κήπος

Ὁ Βιβλικὸς Κῆπος

Ὁ Βιβλικὸς Κῆπος εἶναι ἡ προσπάθεια συλλογῆς φυτῶν ποὺ ἀναφέρονται σὲ χωρία τῆς Ἁγίας Γραφῆς (ἡ συλλογὴ περιλαμβάνει 50 ἀπὸ τὰ 82 συνολικὰ ἀναφερόμενα) καὶ συναντᾶμε τὰ περισσότερα περὶ τὸν Ἱερὸ Ναὸ ἀλλὰ καὶ σὲ διάφορα ἄλλα σημεῖα τοῦ κήπου. Ἀξίζει νὰ σημειωθεῖ ὅτι ἀνάμεσα στὰ δένδρα τῆς ἑνότητας «διαδρομὴ τῶν ἀρετῶν», δημιουργήσαμε ἕναν «Βυζαντινὸ Λειμῶνα» ποὺ ἀποτελεῖται ἀπὸ τουλίπες, δαντέλια, κυκλάμινα καὶ ἄλλα φυτά, τὰ ὁποῖα ἔχουν ἰδιαίτερη σημασία στὴ Βυζαντινὴ σημειολογία. Οἱ παραπάνω δημιουργίες συνθέτουν ἕναν ἀειφόρο, αὐτοδιαχειριζόμενο μοναστηριακὸ κῆπο μὲ ἔντονους συμβολισμοὺς καὶ αἰσθητικὸ ἐνδιαφέρον. Τὸ φυτικὸ ὑλικὸ προέρχεται ἀπὸ ἑλληνικὲς καὶ τουρκικὲς χορηγίες, ἐνῶ ἀξίζει νὰ σημειωθεῖ ὅτι στὴ δημιουργία τοῦ κήπου ἔχουν λάβει μέρος ἀρκετοὶ ἐθελοντές.

[us_gallery ids=”5763,5764,5765,5766,5767″ columns=”5″ indents=”1″][us_gallery ids=”5772,5771,5770,5769,5768″ columns=”5″ indents=”1″]