ΣΧΟΛΑΡΧΙΑ – ΣΧΟΛΑΡΧΕΣ

ΣΧΟΛΑΡΧΙΑ – ΣΧΟΛΑΡΧΕΣ

Ἡ ἐσωτερικὴ διεύθυνση τῆς Σχολῆς εἶναι ἀνατεθειμένη στὸ διευθυντή της, ὁ ὁποῖος ὀνομάζεται Σχολάρχης. Ὁ Σχολάρχης φέρει τὸ ἀξίωμα τουλάχιστον τοῦ ἀρχιμανδρίτη, συνήθως ὅμως τοῦ ἐπισκόπου ἢ τοῦ μητροπολίτη. Εἶναι ταυτόχρονα ὁ ἡγούμενος τῆς μονῆς καὶ τῆς ἀδελφότητας καὶ διατελεῖ πρόεδρος τοῦ συλλόγου τῶν καθηγητῶν.

Ὡς συνεργάτες στὸ ἔργο του ἔχει τοὺς καθηγητές, τὸν πνευματικό, τὸν ἐφημέριο (ἢ τοὺς ἐφημέριους), τὸν ἐπιστάτη ἢ ἐπιμελητὴ τῶν μαθητῶν, τὸν βιβλιοφύλακα, τὸν γραμματέα τῆς διεύθυνσης, τὸν οἰκονόμο καὶ τὸ λοιπὸ προσωπικό. Σχολάρχης διορίζεται συνήθως ἕνας ἀπὸ τοὺς ἄγαμους κληρικούς, ἀπὸ τὰ μέλη τοῦ συλλόγου τῶν καθηγητῶν.

Ἀκολουθεῖ ἕνας κατάλογος τῶν σχολαρχῶν (τῶν μόνιμων καὶ ὄχι τῶν προσωρινῶν):