Συνεργασία μὲ τὴν Βιβλιοθήκη τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων.

Συνεργασία μὲ τὴν Βιβλιοθήκη τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων.

Στὰ πλαίσια τῶν δραστηριοτήτων μας γιὰ ἀναβάθμιση τῆς μηχανοργανόσεως, ψηφιοποιήσεως, ἀναδιοργανώσεως καὶ τοῦ ἐμπλουτισμοῦ τῆς ἱστορικής βιβλιοθήκης τῆς Ἱεράς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Χάλκης, μίας ἀπὸ τὶς σημαντικότερες τῆς Ὁρθοδοξίας καὶ τοῦ Γένους, συνυπογράφη Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ τῶν ἐκπροσώπων τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων πρώην Γενικό Γραμματέα κ. Ἀθανάσιο Παπαϊωάννου καὶ τῆς Ἱεράς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Χάλκης, Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Γέροντα Δέρκων κ. Ἀπόστολο, Πρόεδρον τῆς Ἐφορείας τῆς Μονῆς. Τὸ Μνημόνιο συνεργασίας ὑπογράφτηκε στὸ Φανάριον τὴν 10Ἰανουαρίου 2015.

Κατόπιν οὐσιαστικῆς συνεργασίας μὲ τὴν Βιβλιοθήκη τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων ὁρίστηκαν οἱ κατευθυντήριες γραμμὲς ἀποτύπωσης καὶ μελλοντικῆς ἀνάπτυξης τῶν ἱστορικῶν συλλογῶν τῆς Βιβλιοθήκης τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Χάλκης.

Σύμφωνα μὲ τὸ Μνημόνιο συνεργασίας, μετὰ τὴν ὁλοκλήρωση τοῦ ἔργου τῆς ἀναδρομικῆς καταλογογράφησης, ἡ Βιβλιοθήκη τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων, θὰ συνεχίσει τὴν συνεργασία της μὲ τὴν Ἱεράν Μονήν καὶ θὰ περιλαμβάνει τὰ ἑξῆς:

  1. τὴν παροχήν ἐξ’ ἀποστάσεως στήριξης μὲ προσωπική ἐπικοινωνία, ὅταν προκύπτουν βιβλιοθηκονομικά ζητήματα.

  2. τὴν ἀποστολήν καθοδηγητικοῦ ἐντύπου καὶ ὑλικοῦ ὅταν κριθεῖ ἀναγκαίο.

  3. τὴν ἐπιτόπια ἐπίσκεψη μία φορά τὸ χρόνο στὴν Βιβλιοθήκης τῆς Ἱεράς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Χάλκης, ἀπὸ εἰδικό κλιμάκιο τῆς Βιβλιοθήκης τῆς Βουλῆς καὶ τὴν παροχὴν ἀπαραίτητων εἰσηγήσεων.

[us_gallery ids=”5782,5783,5784″ columns=”3″ indents=”1″]