Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών Χριστουγέννων

ΙΕΡΑ
ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΠΗΓΙΑΚΗ
ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ
ΧΑΛΚΗΣ

22 Δεκ. Παρασκευή Ὁ Ὄρθρος καὶ αἱ Μ. Ὧραι τῶν Χριστουγέννων. 8:30
24 Δεκ. Κυριακή Πρὸ τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως. Ὄρθρος καὶ Θ. Λειτουργία. 08:00
24 Δεκ. Κυριακή Ὁ Μ. Ἑσπερινός, νυκτερινὸς Ὄρθρος καὶ Θ. Λειτουργία τῶν Χριστουγέννων. Θὰ παρατεθῇ ἑόρτιον δεῖπνον εἰς τὴν Τράπεζαν τῆς Μονῆς. 17:30-21:00

Τῶν ὡς ἄνω Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν θὰ προστῇ ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρος, Ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς.

Tags: ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *