Συνεργασία με Πανεπιστήμια

Συνεργασία με Πανεπιστήμια

Συνεργασία μὲ τὸν Ὅμιλο Πρακτικῆς Ἄσκησης τῶν Ἑλληνικῶν Πανεπιστημίων καὶ Δήμων μὲ συντονιστὴ τὸ Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικῶν καὶ Πολιτικῶν Ἐπιστημῶν.

Ὁ Ὅμιλος Πρακτικῆς Ἄσκησης στὸ πλαίσιο τοῦ Προγράμματος Erasmus+, μὲ συντονιστὴ τὸ Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικῶν καὶ Πολιτικῶν Ἐπιστημῶν καὶ μέλη τὰ ἑξῆς Ἀνώτατα Ἐκπαιδευτικά Ἱδρύματα:

  1. Πανεπιστήμιο Πειραιῶς

  2. Ἐθνικὸ Μετσόβειο Πολυτεχνεῖο

  3. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

  4. Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

  5. Τ.Ε.Ι. Πειραιῶς

  6. Δῆμος Πειραιῶς

  7. Δῆμος Ἀμαρουσίου

  8. Δῆμος Καλλιθέας

  9. Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Θεσσαλονίκης

ἐκπροσωπούμενα ἀπὸ τὸν Πρύτανη-Καθηγητῆ κ. Γρηγόριο Ι. Τσάλτα καὶ τὸν Ἱδρυματικὸ Συντονιστὴ καὶ ἐπικεφαλῆς τοῦ Ὁμίλου Πρακτικῆς Ἄσκησης Erasmus+ καθηγητῆ κ. Στέλιο Περράκη καὶ ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρος, Ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Χάλκης, συνυπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας τὴν 20ή Ἰουλίου τοῦ 2015.

Τὸ Μνημόνιο προβλέπει τὴν ἀνάπτυξη δράσεων σὲ θέματα καὶ ἀντικείμενα κοινῶν ἐνδιαφερόντων καὶ σκοπῶν σύμφωνα μὲ τὴν νομοθεσία ποὺ διέπει τὴ λειτουργία καὶ ἀποστολὴ τῶν προαναφερθέντων Ἀνώτατων Ἐκπαιδευτικῶν Ἱδρυμάτων.

[us_gallery ids=”5787,5788,5789,5790,5791″ columns=”5″ indents=”1″]