Εδώδιμος

Ὁ Εδώδιμος Κῆπος

Ὁ ἐδώδιμος κῆπος, τοποθετεῖται στὴν περίμετρο τοῦ κήπου, ἀποτελεῖται ἀπὸ δένδρα ποὺ διασώθηκαν, λαχανόκηπους καὶ ἀρωματικά φυτά, ὥστε νὰ δημιουργηθοῦν βοτανόκηποι καὶ νὰ παραχθοῦν ἐδώδιμα ἀγαθά. Ἀκόμη, ἡ συγκεκριμένη ἑνότητα περιλαμβάνει καὶ ἕνα μικρὸ βιοδυναμικὸ ἀμπέλι.

[us_gallery ids=”5756,5757,5758,5759,5760,5761″ columns=”6″ indents=”1″]