Αντί στύλου πυρός, Σταυρώ με προσηλώσατε

Στην αμφιλύκη της Μ. Πέμπτης, πραγματοποιήθηκε η ακολουθία των Μεγάλων Ωρών, κατά την εκκλησιαστική τάξη της Ιεράς Μονής. Ο ηγούμενος Αυτής χοροστάτησε από το παραθρόνιο και οι πατέρες έψαλαν την ακολουθία.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *